Category Archives: dallas kabaddi cup 2017

LIVE – Dallas Kabaddi Cup – September 23rd – Texas USA

LIVE from Dallas, Texas – USA – Dallas Kabaddi Cup 2017
Players: Dulla Bagga, Sandeep Surkhpuria, Lakha Cheema, Banna Dhaliwal, Arsh Chola, Yadha Surkhpuria, Ruby Harkowal, Varinder Bhura, Pallai Channa, Sultan, Sethi Harkowal, Amniander Khisangarh, Jagga Randhawa, Sattu Kadur, Lakha Kothejattan

Time: 9:00am PST, 12:00pm EST, 9:30pm India, 5:00pm UK Time